top of page

Tandläkare & Akut tandvård i Spånga

Välkommen till Torgkliniken Tandvård på Spånga torg.

Här får du modern och säker tandvård av kunnig och erfaren tandläkare.

Allmäntandvård

Till allmäntandvård räknas undersökning, förebyggande tandvård, fyllning, rotfyllning, tanduttagning och bettskena.

Regelbundna årliga undersökningar hos tandläkare är en grundsten för god tandhälsa.

Vid nybesök görs en grundlig undersökning där vi går igenom hälsohistorik, tidigare behandlingar samt eventuella besvär.

Det följs sedan av en klinisk undersökning med röntgenbilder. Vi använder digitalröntgen där bilden visas direkt på dataskärmen och stråldosen minimeras.

Vi kontrollerar även om du har hål i tänderna, tandköttsinflammation, tandlossning eller andra sjukdomar i munnen som behöver behandlas.

När all data är samlad går vi tillsammans igenom ditt tandstatus och ditt tandvårdsbehov.

Du får information om hur du ska förebygga framtida tandsjukdomar och hur du ska hålla rent runt tänderna. Vi går igenom dina kostvanor, munhygienrutiner och annat som är viktigt för att upprätthålla en god tandhälsa.

Vi ger dig sedan olika behandlingsförslag och du får en terapiplan samt ett kostnadsförslag.

Därefter bokar vi in nya behandlingstider om behov finns.

bottom of page