Allmäntandvård

Till allmäntandvård räknas förebyggande tandvård, undersökningar, lagningar, rotbehandlingar, tanduttagningar, protetik, bettskenor.

Regelbundna årliga undersökningar hos tandläkare är en grundsten för god tandhälsa.

 

Vid nybesök sker en grundlig undersökning där vi går igenom hälsohistorik, tidigare behandlingar samt eventuella besvär.

Det följs sedan av lämpliga röntgenbilder och klinisk undersökning. Vi använder digitalröntgen vilket gör att bilden visas direkt på dataskärmen och stråldosen minimeras. När all data är samlad går vi tillsammans igenom ditt tandstatus och ditt tandvårdsbehov. 

Vi bokar därefter upp nya behandlingstider om behov finns och självklart får du ett kostnadsförslag.