top of page
Washing Hands

Allmän information - Smittspridning Coronavirus

Vår klinik följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Klinikansvarig: Tandläkare Maria Abraham.

Vi ska fortsätta bedriva god tandvård och följa rutiner förenat med rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Personalen på vår klinik är väldigt måna att kunna utöva sin yrkeskompetens på ett säkert och professionellt sätt för både Ert och personalens bästa. Information uppdateras kontinuerligt.

Klinikens policy från och med Måndagen 16/3 2020

 • Vi hälsar inte via handslag tills vidare.

 • Vi har utökat våra behandlingstider. Vi avsätter längre behandlingstid per patient samt mellan varje patientbehandling.

 • I väntrummet ska endast den patient som har behandlingstid vänta – ej vänner & släktingar.

 • Patienter över 70 år samt patienter i riskgrupper rekommenderas att boka om sina tider.

 • Avbokning med kort varsel på grund av sjukdom debiteras ej.

 • Patienter utan symptom, behandlas i enighet med rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Riskgrupper

 • Patienter som de senaste två veckorna varit utomlands, ska avstå behandling i minst 14 dagar – även om man inte uppvisar symtom från luftvägarna.

 • Äldre patienter (över 65 år) med underliggande sjukdom.

 • Lungsjukdom t ex astma, KOL.

 • Hjärt- och kärlsjuka.

 • Högt blodtryck.

 • Cancerbehandling.

 • Svårinställd diabetes.

Patienter med symptom

Patienter med symptom som bland annat feber, hosta, halsont, muskelvärk etc. (även lindriga besvär) ska avstå från all behandling i nuläget. Patienter med symtom betraktas som smittbärare. Invänta att symtom avklingat helt plus minst 2 dagar – därefter behandling som vanligt.

bottom of page